luty 3, 2023

3 lutego 2023

Aneks nr 2 do Planu Nadzoru Pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2022/2023

W związku z ustaleniem nowego terminu kontroli Zgodność z przepisami prawa przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw nastąpiła aktualizacja planu nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023. […]