marzec 9, 2023

9 marca 2023

Przyznane dofinansowania w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. w 2023 r.

Opolski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że w związku z realizacją Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”, w województwie opolskim organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego oraz szkoły złożyły 70 wniosków o udzielenie wparcia finansowego na zakup książek i wyposażenia bibliotek. Wnioski obejmowały 200 placówek wychowania przedszkolnego i szkół z terenu […]

9 marca 2023

Wojewódzki Turniej Wiedzy o Profilaktyce Stomatologicznej Z uśmiechem mi do twarzy

Wojewoda Opolski wraz z Opolskim Kuratorem Oświaty objął  patronatem honorowym Wojewódzki Turniej Wiedzy o Profilaktyce Stomatologicznej Z uśmiechem mi do twarzy. Pomysłodawcą przedsięwzięcia oraz organizatorem jest Dentobus Opole, który od 2018 roku,  realizuje na podstawie umowy z NFZ,  bezpłatną opiekę stomatologiczną dla dzieci i młodzieży z województwa opolskiego.Turniej organizowany jest także przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 im. J. Korczaka w Zdzieszowicach  oraz Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia […]