marzec 24, 2023

24 marca 2023

Aneks nr 3 do Planu Nadzoru Pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2022/2023

W związku z zawieszeniem do końca kwietnia 2023 r. realizacji działań w zakresie kontroli planowej: „Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy bursy” oraz ustaleniem nowego terminu realizacji kontroli planowej „Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy domu wczasów dziecięcych” nastąpiła aktualizacja planu nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023. Aneks nr 3 do Planu […]

24 marca 2023

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 526)