marzec 29, 2023

29 marca 2023

Informacja o wolnych miejscach w przedszkolu, szkole podstawowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych   Zgodnie z § 10 ust. 8 a, b rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów z dnia 18 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431) jednym z zadań komisji […]

29 marca 2023

Świadomy konsument

Szanowni Państwo. W ramach prowadzonych działań profilaktyki zdrowotnej Opolski Kurator Oświaty zaprasza do zapoznania się z informacjami pod hasłem „Świadomy konsument”, które znajdują się na stronie Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia i zamieszczane są tematycznie w ramach akcji „Środa z Profilaktyką”.

29 marca 2023

Zaproszenie Opolskiego Kuratora Oświaty do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2023 roku.

Szanowni Państwo,   Opolski Kurator Oświaty zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.

29 marca 2023

Konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2023 roku

  konkurs ofert wsparcie 2023.pdf (167,14 KB)   zalacznik-nr-1-oferta.docx (44,63 KB)   zalacznik-nr-2-wykaz-form-wypoczynku.doc (37,5 KB)   zalacznik-nr-3-kwalifikacje-kadry-pedagogicznej.docx (14 KB)   zalacznik-nr-4-opis-faktur.docx (14,67 KB)   zalacznik-nr-5-sprawozdanie.docx (28,51 KB)   zalacznik-nr-6-zestawienie-dowodow-ksiegowych.doc (52 KB)

29 marca 2023

Foreign Language Assistant Programme – oferta rocznej pracy w charakterze asystenta w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Hiszpanii w roku szkolnym 2023/2024

Foreign Language Assistant Programme to oferta rocznej pracy w charakterze asystenta hiszpańskiego nauczyciela (języka angielskiego lub innego przedmiotu nauczanego w języku angielskim) w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Hiszpanii w roku szkolnym 2023/2024.