kwiecień 2023

28 kwietnia 2023

Wyniki XIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej.

Komisja konkursowa powołana przez Opolskiego Kuratora Oświaty, po wnikliwej analizie nadesłanych prac w ramach XIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej, ustaliła zwycięzców w następujących kategoriach. KATEGORIA – Uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych: I miejsce: Zuzanna Synowiec – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walki z Faszyzmem w Łambinowicach Opiekun – Pani Beata Urzędowska II […]

28 kwietnia 2023

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2023 roku.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2023 roku.   Ogłoszenie

27 kwietnia 2023

Badania lekarskie dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe z terenu województwa opolskiego.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, wskazał podstawowe jednostki służby medycyny pracy z terenu województwa opolskiego przeprowadzające w roku 2023 badania lekarskie uczniów – kandydatów do szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych z terenu województwa opolskiego. Wykaz dostępny jest również na stronach internetowych WOMP www.womp.opole.pl […]

26 kwietnia 2023

Kompleksowa opieka po zawale serca

Szanowni Państwo. W ramach prowadzonych działań profilaktyki zdrowotnej Opolski Kurator Oświaty zaprasza do zapoznania się z informacjami pod hasłem „Kompleksowa opieka po zawale serca”, które znajdują się na stronie Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia i zamieszczane są tematycznie w ramach akcji „Środa z Profilaktyką”.

26 kwietnia 2023

List Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie bezpieczeństwa dzieci/uczniów biorących udział w projektach organizowanych przez podmioty zewnętrzne

Szanowni Państwo, Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek w województwie opolskim zapraszamy do zapoznania się z listem Opolskiego Kuratora Oświaty   list OKO

25 kwietnia 2023

XXII edycja Stypendiów Pomostowych dla maturzystów na I rok studiów

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XXII edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Na zdolnych, ambitnych maturzystów 2023, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka ponad 400 stypendiów pomostowych na I rok nauki. Roczna wysokość stypendium to 7000 zł.