maj 2023

31 maja 2023

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2023/2024

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2023/2024 (Dz.U. z 2023 poz.1031)

31 maja 2023

Szkolenie „Nauczanie języka francuskiego poprzez zabawę: sekrety gamifikacji”.

Szanowni Państwo, Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza wszystkich czynnych zawodowo i pracujących w systemie edukacji doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów i nauczycieli języka francuskiego, nauczających młodzież w wieku od 13 do 18 lat do udziału w szkoleniu „Nauczanie języka francuskiego poprzez zabawę: sekrety gamifikacji”

31 maja 2023

Konkurs dla nauczycieli na scenariusze lekcji poświęconych problematyce ustalenia i opisania skutków II wojny światowej

Uczestniczyć w konkursie mogą wszyscy nauczyciele, którzy zdecydują się napisać 5 scenariuszy lekcji, które mogą być realizowane w ramach następujących przedmiotów szkolnych:  historia;  język polski;  wiedza o społeczeństwie;  historia i teraźniejszość;  muzyka;  plastyka;  podstawy przedsiębiorczości. Czas na składanie zgłoszeń minie 31 lipca 2023 r. o godzinie 12:00. Szczegółowe […]

30 maja 2023

Zapotrzebowanie na podręczniki z serii „Niko” do nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej na rok 2023

Prosimy dyrektorów szkół o pilną informację dotyczącą zapotrzebowania szkół na podręczniki z serii „Niko” Wydawnictwa LektorKlett Sp. z o.o.

26 maja 2023

IV Konferencja metodyczna z cyklu Zdrowie jako wartość i zasób pt. „Klimat społeczny a dobrostan w środowisku edukacyjnym”

Szanowni Państwo, zapraszamy do uczestnictwa w IV konferencji metodycznej Opolskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie z cyklu Zdrowie jako wartość i zasób pod tegorocznym tytułem „Klimat społeczny a dobrostan w środowisku edukacyjnym”. Wydarzenie organizowane jest przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w dniu 6 czerwca 2023 r.

26 maja 2023

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1002)