październik 3, 2023

3 października 2023

XXXI Olimpiada Informatyczna i XVIII Olimpiada Informatyczna Juniorów

Ministerstwo Edukacji i Nauki, Fundacja Rozwoju Informatyki oraz Komitet Główny Olimpiady Informatycznej i Komitet Główny Olimpiady Informatycznej Juniorów zapraszają do udziału i informują o: Olimpiadzie Informatycznej (OI), która jest adresowana do uczniów szkół ponadpodstawowych (mogą brać w niej udział także uczniowie szkół podstawowych). Olimpiada jest konkursem indywidualnym skierowanym do uczniów zainteresowanych informatyką, a w szczególności programowaniem. Tegoroczna XXXI […]

3 października 2023

Międzynarodowy Konkurs „Polska-Szwecja między rywalizacją a współpracą”

Fundacja na rzecz edukacji i kultury im. Anny Wazówny, Oddział PTTK w Golubiu-Dobrzyniu im. Zygmunta Kwiatkowskiego, zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Polski oraz klas szkoły średniej ze Szwecji i Litwy do udziału w VIII edycji Międzynarodowego Konkursu „Polska – Szwecja między rywalizacją a współpracą”