październik 4, 2023

4 października 2023

Kampania informacyjna „Jak pomóc uczniowi z anafilaksją, astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, AZS lub pokrzywką?”

Celem kampanii jest wyposażanie pracowników szkół podstawowych, w tym przede wszystkim nauczycieli, w wiedzę pozwalającą na podjęcie odpowiednich działań nakierowanych na udzielenie pomocy uczniowi doświadczającemu ataku astmy, wstrząsu anafilaktycznego czy nasileniu objawów innej choroby alergicznej.

4 października 2023

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Wzory wniosków na 2024 rok.

Informujemy, że nie uległy zmianie wzory wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na 2024 rok. Wzory do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz w załącznikach. Wniosek dyrektora placówki wychowania przedszkolnego na 2024 r. Wniosek dyrektora szkoły biblioteki pedagogicznej na 2024 r. Wniosek organu prowadzącego na 2024 r. Załącznik do wniosku […]

4 października 2023

XV Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”.

Fundacja „PRO ARTE CHRISTIANA” zaprasza dzieci i młodzież do udziału w XV Jubileuszowym Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”. Patronat Honorowy nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.