listopad 7, 2023

7 listopada 2023

Dni otwarte pod hasłem „Supermanie czas na przegląd. Profilaktyka chorób męskich”

Szanowni Państwo. W ramach prowadzonych działań profilaktyki zdrowotnej Opolski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w dniu otwartym pod hasłem „Supermanie czas na przegląd. Profilaktyka chorób męskich”, który odbędzie się 15 listopada 2023 r. w godzinach 10.00 – 14.00 w Opolskim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Ozimska 72 A. Podczas spotkań będzie można skorzystać m.in. z […]

7 listopada 2023

Przekazanie do szkół ponadpodstawowych książki Włodzimierza Dłubacza pt. „O kulturę filozofii. Co o człowieku mówili najwięksi myśliciele ludzkości”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki zakupił książkę Włodzimierza Dłubacza pt. „O kulturę filozofii. Co o człowieku mówili najwięksi myśliciele ludzkości”. Książka będzie pomocna nauczycielom w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych. W związku z powyższym zostanie przekazana tym szkołom w celu wzbogacenia księgozbiorów bibliotek szkolnych.

7 listopada 2023

I Forum Asystentów Edukacji Romskiej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuję, że w dniach 27-28 listopada 2023 r. w Krakowie w Hotelu Galaxy odbędzie się I Forum Asystentów Edukacji Romskiej – spotkania szkoleniowe skierowane dla asystentów edukacji romskiej i nauczycieli wspomagających uczniów romskich. Organizatorem przedsięwzięcia jest Integracyjne Stowarzyszenie SAWORE.

7 listopada 2023

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2023 r. poz.2387).

7 listopada 2023

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego (Dz. U. z 2023 r. poz.2386)

7 listopada 2023

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. z 2023 r. poz.2352)