listopad 9, 2023

9 listopada 2023

Dystrybucja materiałów dotyczących programu profilaktyczno-edukacyjnego „Loguj się z głową”

Fundacja Poza Schematami realizuje projekt ,,Loguj się z głową!” – upowszechnienie materiałów. W ramach projektu prowadzona jest nieodpłatna dystrybucja broszur programu profilaktyczno-edukacyjnego „Loguj się z głową”. Oferta skierowana jest wyłącznie do szkół i placówek systemu oświaty.