listopad 15, 2023

15 listopada 2023

Aneks nr 1 do Planu Nadzoru Pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2023/2024

W związku z pismem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Pana Dariusza Piontkowskiego nr DKOPP-WNP.4092.112.2023.DB z dnia 07 listopada 2023 r. w sprawie zmniejszenia liczby kontroli w nawiązaniu do pisma z dnia 09 sierpnia 2023 r., nr DKOPP-WNP.4092.112.2023.DB, w którym wskazano optymalny procent szkół i placówek objętych kontrolą, dokonuje się zmiany polegającej na ustaleniu […]

15 listopada 2023

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2023 r. poz.2468)

15 listopada 2023

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (Dz. U. z 2023 r. poz.2458)

15 listopada 2023

Regionalna konferencja warsztatowa eTwinning „Transformacja cyfrowa z eTwinning” – 1 grudnia 2023 r.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Biuro eTwinning zaprasza na regionalną konferencję warsztatową dla nauczycieli z województwa opolskiego. Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję zapoznać się z bezpłatnymi narzędziami programu eTwinning oraz zaznajomić się z realizacją międzynarodowych projektów edukacyjnych w formule online dostosowanych do podstawy programowej. Zapoznają się również z najnowszymi, bezpłatnymi narzędziami edukacyjnymi wspomagającymi transformację cyfrową, […]