listopad 16, 2023

16 listopada 2023

WYKAZ POZASZKOLNYCH FORM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, KTÓRE UZYSKAŁY AKREDYTACJĘ OPOLKIEGO KURATORA OŚWIATY, REALIZOWANYCH W NIEPUBLICZNYCH PLACÓWKACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

WYKAZ POZASZKOLNYCH FORM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, KTÓRE UZYSKAŁY AKREDYTACJĘ OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY, REALIZOWANYCH W NIEPUBLICZNYCH PLACÓWKACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

16 listopada 2023

Stosowanie programu „Sport w optyce edukacji, ewangelizacji i życia” – zaproszenie na bezpłatne szkolenie online

Szukasz ciekawych pomysłów na lekcje wychowawcze, wychowania do życia w rodzinie, w-f, lekcję religii, zajęcia w internacie, podczas białych i zielonych szkół, zajęć realizowanych w ośrodkach szkolenia sportowego?