listopad 22, 2023

22 listopada 2023

Szkolenie „Edukacja Klimatyczna dla uczniów klas I-III szkół podstawowych”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli szkół podstawowych uczących uczniów klas I-III realizujących zajęcia związane z przyrodą do wzięcia udziału w stacjonarnym szkoleniu organizowanym wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska w dniu 29 listopada 2023 r. w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

22 listopada 2023

e-Doręczenia w szkołach i placówkach od 30 grudnia 2023 r.

Szanowni Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych województwa opolskiego Przypominamy, że podmioty publiczne takie jak przedszkola, szkoły i placówki wymienione w art. 3 ust. 3-10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego w formie jednostek budżetowych zobowiązane są do stosowania e-Doręczeń od dnia 30 […]