luty 2, 2024

2 lutego 2024

„Sportowe talenty”

Instytut Sportu-Państwowy Instytut Badawczy jako jednostka realizująca zadania związane z prowadzeniem ewidencji „Sportowe talenty” powierzone jej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki informuję, że na podstawie ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 roku o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw rozpoczął w bieżącym tygodniu proces rejestracji szkół i składania wniosków o dostęp do […]