luty 9, 2024

9 lutego 2024

Wyniki etapu miejsko/gminnego – Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu III Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2023/2024

Zapraszamy do zapoznania się z listą uczniów zakwalifikowanych do etapu III Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2023/2024.   Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu III Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla szkół podstawowych województwa opolskiego. plik PDF 128KB

9 lutego 2024

Wyniki etapu miejsko/gminnego – Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu III Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2023/2024

Zapraszamy do zapoznania się z listą uczniów zakwalifikowanych do etapu III Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2023/2024.   Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu III Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla szkół podstawowych województwa opolskiego.  plik PDF 153KB

9 lutego 2024

Wyniki etapu miejskiego/gminnego – Lista wszystkich uczniów, których prace zostały przesłane do weryfikacji po etapie miejsko/gminnym Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2023/2024

Zapraszamy do zapoznania się z listą wszystkich uczniów, których prace zostały przesłane do weryfikacji po etapie miejsko/gminnym Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2023/2024.   Lista wszystkich uczniów, których prace zostały przesłane do weryfikacji po etapie miejsko/gminnym Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego  plik PDF 153KB

9 lutego 2024

Wyniki etapu miejskiego/gminnego – Lista wszystkich uczniów, których prace zostały przesłane do weryfikacji po etapie miejsko/gminnym Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2023/2024

Zapraszamy do zapoznania się z listą wszystkich uczniów, których prace zostały przesłane do weryfikacji po etapie miejsko/gminnym Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2023/2024.   Lista wszystkich uczniów, których prace zostały przesłane do weryfikacji po etapie miejsko/gminnym Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego.  plik PDF 129KB

9 lutego 2024

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” (Dz.U. z 2024 r. poz. 158)

9 lutego 2024

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 155)