luty 22, 2024

22 lutego 2024

Ogólnopolska Konferencja poświęcona nowoczesnemu kształceniu w zawodzie technik logistyk i w zawodach pokrewnych – 6 marca 2024r.

Stowarzyszenie Logistyków Polskich, Koło Naukowe LogPoint oraz Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej zapraszają do udziału w konferencji poświęconej nowoczesnemu kształceniu w zawodzie technik logistyk i w zawodach pokrewnych, która odbędzie się 6 marca 2024r.

22 lutego 2024

Lista UZUPEŁNIAJĄCA uczniów zakwalifikowanych do etapu III Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2023/2024

Zapraszamy do zapoznania się z listą UZUPEŁNIAJĄCĄ uczniów zakwalifikowanych do etapu III Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2023/2024.

22 lutego 2024

Depresja – o zdrowiu bez tabu

Szanowni Państwo. W ramach prowadzonych działań profilaktyki zdrowotnej Opolski Kurator Oświaty zaprasza do zapoznania się z informacjami pod hasłem „Depresja – o zdrowiu bez tabu”, które znajdują się na stronie Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia i zamieszczane są tematycznie w ramach akcji „Środa z Profilaktyką”.

22 lutego 2024

Szkolenie „Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie interdyscyplinarnych i projektowych metod nauczania przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza doradców metodycznych, specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli konsultantów oraz nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych do udziału w szkoleniu w formule warsztatów: „Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie interdyscyplinarnych i projektowych metod nauczania przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych”, którzy w swojej pracy dydaktycznej zainteresowani są tematyką kompetencji metodycznych.