luty 23, 2024

23 lutego 2024

Wyniki etapu wojewódzkiego – Protokół z Wojewódzkiego Konkursu: XXXI Wojewódzkiego Turnieju Matematycznego dla uczniów Branżowych Szkół I Stopnia w roku szkolnym 2023/2024

Zapraszamy do zapoznania się z zapisami protokołu z Wojewódzkiego Konkursu: XXXI Wojewódzkiego Turnieju Matematycznego dla uczniów Branżowych Szkół I stopnia w roku szkolnym 2023/2024.

23 lutego 2024

Lista uczniów rekomendowanych przez Wojewódzką Komisję Konkursową do przyznania tytułu finalisty Wojewódzkiego Konkursu: XXXI Wojewódzki Turniej Matematyczny dla uczniów Branżowych Szkół I Stopnia w roku szkolnym 2023/2024

Zapraszamy do zapoznania się z listą uczniów rekomendowanych do przyznania tytułu finalisty Wojewódzkiego Konkursu: XXXI Wojewódzkiego Turnieju Matematycznego dla uczniów Branżowych Szkół I Stopnia w roku szkolnym 2023/2024.

23 lutego 2024

Wyniki etapu wojewódzkiego – klasyfikacja drużynowa Wojewódzkiego Konkursu: XXXI Wojewódzkiego Turnieju Matematycznego dla uczniów Branżowych Szkół I Stopnia w roku szkolnym 2023/2024

Zapraszamy do zapoznania się z klasyfikacją drużynową z Wojewódzkiego Konkursu: XXXI Wojewódzkiego Turnieju Matematycznego dla uczniów Branżowych Szkół I Stopnia w roku szkolnym 2023/2024.

23 lutego 2024

Lista uczniów rekomendowanych przez Wojewódzką Komisję Konkursową do przyznania tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu: XXXI Wojewódzki Turniej Matematyczny dla uczniów Branżowych Szkół I Stopnia w roku szkolnym 2023/2024

Zapraszamy do zapoznania się z listą uczniów rekomendowanych do przyznania tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu: XXXI Wojewódzkiego Turnieju Matematycznego dla uczniów Branżowych Szkół I Stopnia w roku szkolnym 2023/2024.

23 lutego 2024

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2024 r. poz. 234)