marzec 2024

28 marca 2024

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2024 roku.

Szanowni Państwo, Opolski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2024 roku.

27 marca 2024

Materiał z narad Opolskiego Kuratora Oświaty z kadrą kierowniczą szkół i placówek oświatowych oraz przedstawicielami Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa opolskiego 19-27 marca 2024 r.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem z narad dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z województwa opolskiego. Materiały z narad (prezentacja_narady_oko_marzec_2024.pdf 955 kB)

27 marca 2024

Opiniowanie arkuszy organizacji publicznych szkół, przedszkoli i placówek na terenie województwa opolskiego w roku szkolnym 2024/2025

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Opolskiego, Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Podmioty prowadzące publiczne szkoły, przedszkola i placówki, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek województwa opolskiego. Opolski Kurator Oświaty działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) […]

26 marca 2024

Informacja w sprawie obowiązków wynikających ze współpracy z organizacjami pozarządowymi realizującymi programy w zakresie wychowania i profilaktyki na terenie szkół i placówek

Ministerstwo Edukacji Narodowej docenia fakt działalności organizacji pozarządowych na terenie szkół i placówek oświatowych jednocześnie przypomina o zasadach obowiązujących podczas realizacji takiej współpracy.