kwiecień 8, 2024

8 kwietnia 2024

Umiędzynarodowienie Twojej Szkoły – otwarte spotkanie online

Pracownia Zarządzania Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. wraz z AFS Poland zaprasza dyrektorów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli (koordynatorów współpracy międzynarodowej lub zainteresowanych tą tematyką) na spotkanie online poświęcone tematyce umiędzynarodowienia szkół, które odbędzie się 16 kwietnia 2024 roku o godzinie 10:00 na platformie Zoom.

8 kwietnia 2024

Edukacja regionalna z Etnoekipą – propozycje Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi

Szanowni Państwo,   w imieniu Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi informujemy, że 8 kwietnia 2024r. rozpocznie się cykl nieodpłatnych szkoleń internetowych dla nauczycieli zatytułowany „Edukacja regionalna z Etnoekipą”, mających na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć o tematyce regionalnej, poświęconych lokalnemu dziedzictwu i kulturze ludowej. Szczególnym celem webinariów jest zaprezentowanie […]

8 kwietnia 2024

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2024 roku

Szanowni Państwo, Opolski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2024 roku.