kwiecień 9, 2024

9 kwietnia 2024

Wykaz podstawowych jednostek med. pracy badających uczniów i studentów na terenie województwa opolskiego.

Szanowni Państwo, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przekazuje wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy z terenu województwa opolskiego przeprowadzających w roku 2024 badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów z terenu województwa opolskiego, którzy […]

9 kwietnia 2024

Informacja o wolnych miejscach w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Szanowni Państwo Dyrektorzy.   Przypominamy, że zgodnie z § 10 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów z dnia 18 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431 z późn. zm.) jednym z zadań komisji rekrutacyjnych w publicznych […]

9 kwietnia 2024

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w województwie opolskim

Szanowni Państwo, zgodnie z § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wydawania orzeczeń i opinii przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2061), kurator oświaty wskazuje poradnię, w której działają zespoły wydające orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów […]

9 kwietnia 2024

Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2024 i Konkurs na najlepsze wydarzenie

Ogólnopolska inauguracja Dnia Nowych Technologii w Edukacji odbyła się 5 kwietnia br. w dwóch opolskich szkołach, w Zespole Szkół Ekonomicznych im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” oraz Zespole Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki, z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Katarzyny Lubnauer. Pani Minister ogłosiła również konkurs na najciekawszą inicjatywnę.

9 kwietnia 2024

Podstawowe informacje dotyczące kwalifikacyjnych kursów dla nauczycieli

Szanowni Państwo, w związku z napływającymi w ostatnim okresie do Ministerstwa Edukacji Narodowej zapytaniami dotyczącymi oferowanych przez różne podmioty kursów kwalifikacyjnych, których ukończenie ma „umożliwiać uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska nauczyciela”, informujemy, że: 1. Możliwość prowadzenia kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli mają wyłącznie akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli, które uzyskały zgodę kuratora oświaty – właściwego ze […]

9 kwietnia 2024

Zaproszenie Opolskiego Kuratora Oświaty do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2024 roku.

Opolski Kurator Oświaty zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zwanej dalej ustawą do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.