kwiecień 16, 2024

16 kwietnia 2024

Sukces uczennicy Szkoły Podstawowej nr 5 w Nysie w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki dla Dzieci i Młodzieży „Przebój z Jajem 2024”

W dniu 5 kwietnia odbył się XX Wojewódzki Przegląd Piosenki dla Dzieci i Młodzieży „Przebój z Jajem 2024” w Klubie Bolko w Świdnicy. Organizatorem konkursu był Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy. Uczennica Szkoły Podstawowej nr 5 w Nysie została laureatką nagrody w kategorii klas 4-8.

16 kwietnia 2024

Oszacowanie zapotrzebowania na zeszyt ćwiczeń dla uczniów klas VI deklarujących przynależność do ukraińskiej mniejszości narodowej

W ślad za pismem DKOTC-WP.441.4.2024.AZ z dnia 15 kwietnia 2024r. skierowanym do Opolskiego Kuratora Oświaty przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, prosimy dyrektorów szkół podstawowych o pilną informację dotyczącą zapotrzebowania szkół na pozycję wydawniczą Fundacji Prosvita, pt. „Podróż po Ukrainie, cześć IV, autorzy: Marek Syrnyk, Natalia Bogdanet’s Biloskalenko, Yulia Schumeyko

16 kwietnia 2024

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 11 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 11 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 565)