maj 2024

31 maja 2024

„Podróże z klasą” to przedsięwzięcie ministra edukacji, dzięki któremu uczniowie będą mieli okazję poznać polską tradycję, kulturę oraz osiągnięcia nauki.

Już od września uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mogli wyjechać nawet na pięciodniową wycieczkę szkolną. Koszty wyjazdu będą mogły zostać pokryte z budżetu państwa w 100 proc.

27 maja 2024

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół – aneksy do arkuszy organizacji

Szanowni Państwo Dyrektorzy uprzejmie informujemy, że w poniedziałek, 20 maja 2024 r. zostało podpisane nowe rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Rozporządzenie w większości przewiduje analogiczne rozwiązania jak w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r.w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Najważniejsze zmiany dotyczą: rozszerzenia […]