czerwiec 10, 2024

10 czerwca 2024

Szkolenia dla nauczycieli w ramach ogólnodostępnego i bezpłatnego programu edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”

Ministerstwo Edukacji Narodowej kończy prace nad rozwiązaniami prawnymi, które będą zobowiązywały szkoły podstawowe (I etap edukacyjny) od nowego roku szkolnego 2024/2025 do realizacji zajęć z zakresu nauczania pierwszej pomocy w ramach realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

10 czerwca 2024

Składanie wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Szanowni Państwo,   w załączeniu znajdą Państwo szczegółową informację dotyczącą składania wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego oraz informację nt. postępowań kwalifikacyjnych dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

10 czerwca 2024

Wsparcie finansowe zadania publicznego, w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024-2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Działając na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą a Kuratorem Oświaty z dnia 10 kwietnia 2024 r.  Kurator Oświaty powołał Zespół do oceny wniosków organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego publicznym szkołom podstawowym w województwie opolskim.