czerwiec 17, 2024

17 czerwca 2024

Treści zadań oraz schematy rozwiązań z etapu szkolnego i wojewódzkiego z XXXI Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów Branżowych Szkół I Stopnia w roku szkolnym 2023/2024

Zapraszamy do zapoznania się z zadaniami z tegorocznego etapu szkolnego i wojewódzkiego konkursu oraz szkicami ich rozwiązań.

17 czerwca 2024

Zaproszenie na Forum Eksperckie „Współpraca bez granic – nauczyciele na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji i uchodźstwa. Projekt UNICEF “Szkoła dostępna dla wszystkich”.

W ramach projektu UNICEF Accessible School for All „Szkoła dostępna dla wszystkich” Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie zaprasza  Państwa na Forum Eksperckie pn. “Współpraca bez granic – nauczyciele na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji i uchodźstwa”,  w formule online 26 czerwca 2024r. Zaprezentowane zostaną na nim m.in. aktualne jak i nowe działania […]

17 czerwca 2024

Badanie ankietowe dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przedszkoli i placówek doskonalenia nauczycieli, publicznych i niepublicznych

Instytut Badań Edukacyjnych, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, realizuje na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej projekt pn. „Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży”