czerwiec 18, 2024

18 czerwca 2024

Terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2024/2025 w województwie opolskim

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół branżowych I stopnia w województwie opolskim, poniżej zamieszczamy  terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2024/2025 w województwie opolskim. Terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2024/2025.

18 czerwca 2024

Terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2024/2025 w ZSiPKZ w Zielonej Górze

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy informację wraz ze wzorami dokumentów do pobrania w przypadku realizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zawodach, w których dokształcanie teoretyczne odbywa się poza województwem opolskim (Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze). Więcej informacji można znaleźć na stronie Ośrodka: https://www.zsipkz.zgora.pl Załączniki: Regulamin praw i […]