czerwiec 21, 2024

21 czerwca 2024

Terminarz turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas II i III branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2024/2025 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wschowie

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy terminarz turnusów dokształcania teoretycznego uczniów młodocianych pracowników w zawodach, w których dokształcanie teoretyczne odbywa się poza województwem opolskim w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wschowie.