15 stycznia 2020

30. Ogólnopolski Konkurs na opowiadania o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego

Polski Komitet Olimpijski po raz trzydziesty organizuje Ogólnopolski Konkurs im. Jana Parandowskiego na opowiadania olimpijskie, uznanego przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski za jedną z najlepszych inicjatyw edukacyjnych na świecie organizowanych przez narodowe komitety olimpijskie. Tegoroczny Konkurs odbywa się, podobnie jak Konkurs ubiegłoroczny, pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Jest to konkurs dla młodzieży szkół podstawowych cieszący się dużym uznaniem w środowiskach szkolnych.

Termin zgłaszania prac upływa 26 marca 2020 r.

 

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej organizatora