11 listopada 2020

500 zł dla nauczyciela na akcesoria komputerowe – MEN zachęca do opiniowania projektu rozporządzenia

W ramach konsultacji publicznych MEN przekazuje do zaopiniowania wszystkim zainteresowanym osobom i podmiotom projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom na zakup sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu nauki zdalnej.

Więcej informacji, a także projekty rozporządzeń w sprawie dofinansowania sprzętu do nauki zdalnej oraz w sprawie podziału subwencji oświatowej na 2020 rok znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Resort czeka na opinie ekspertów, samorządowców, nauczycieli i dyrektorów szkół do 13 listopada br. do godz. 9:00.