27 stycznia 2020

53 Międzyszkolny Turniej Fizyczny

Opolski Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego organizuje 53 Międzyszkolny Turniej Fizyczny na który serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych naukami przyrodniczymi, a w szczególności fizyką.

Do turnieju mogą przystąpić uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu Rzeczpospolitej Polskiej.

Celem turnieju jest popularyzacja fizyki i zachęcenie młodzieży do rozwoju i kształcenia się w kierunku nauk ścisłych.

Więcej informacji.