24 stycznia 2023

Zaproszenie na warsztaty „Mobilność edukacyjna w Programie Erasmus+ szansą na doskonalenie zawodowe i podniesienie jakości pracy szkół”

Regionalny Punkt Informacyjny Narodowej Agencji Programu Erasmus+  i Europejskiego Korpusu Solidarności działający w Kuratorium Oświaty w Opolu we współpracy z  Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do udziału w warsztatach dotyczących możliwości, jakie stwarza Program Erasmus+  Akcja 1 – Mobilność edukacyjna zakresie edukacji szkolnej i inne działania FRSE.

23 stycznia 2023

Działania profilaktyczne w ramach akcji „Bezpieczne ferie”

Szanowni Państwo. Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi materiałami opracowanymi przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości wobec małoletnich poniżej lat 15. W ramach akcji „Bezpieczne ferie”, zachęcamy do wykorzystania materiałów dydaktycznych oraz podjęcia wspólnych działań, których celem ma być ograniczenie występowania niewłaściwych zachowań wobec dzieci.   List […]

19 stycznia 2023

Konferencja „Edukacja włączająca dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu”.

Szanowni Państwo bardzo dziękujemy za tak liczne zainteresowanie naszą Konferencją. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc rekrutacja na konferencję została zakończona. Osoby, które aplikowały zostaną poinformowane na podany adres e-mail o wynikach rekrutacji. Opolski Kurator Oświaty i Rektor Uniwersytetu Opolskiego zapraszają na konferencję pt.: „Edukacja włączająca dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu”. Konferencja odbędzie się […]

16 stycznia 2023

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zostało utworzone nowe konto pocztowe wypoczynek@kuratorium.opole.pl, na które można przesyłać wszystkie informacje związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży, w tym m.in. zapytania, korekty, anulowanie wypoczynku. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

16 stycznia 2023

Ferie zimowe 2023

Szanowni Państwo, informujemy, że ferie zimowe  w roku szkolnym 2022/2023 odbywają się w następujących terminach: 16-29 stycznia 2023 r. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie 23 stycznia – 5 lutego 2023 r. podlaskie, warmińsko-mazurskie 30 stycznia – 12 lutego 2023 r. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie 13-26 lutego 2023 r. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

16 grudnia 2022

Konkurs literacki i plastyczny pt. „500. ROCZNICA URODZIN KSIĘCIA JERZEGO II PIASTA”

Konkurs organizowany jest w związku z przypadającą w 2023 roku pięćsetną rocznicą urodzin księcia Jerzego II a jego celem jest przede wszystkim inspiracja do pogłębienia wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat życia i działalności księcia brzeskiego Jerzego II. Organizatorem konkursu jest Muzeum Piastów Śląskich, Plac Zamkowy 1, 49-300 Brzeg, tel. 77 416 32 57, […]

7 grudnia 2022

Rekomendacje i instrukcje wypracowane w ramach projektu „Każdy może odkryć kodowanie”

Wypełniając zapisy Wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Każdy może odkryć kodowanie” (nr POWR.04.03.00-00-0012/18), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, firma DC EDUKACJA SP. Z O.O. w załączniku przekazuje „Rekomendacje i instrukcje” będące jednym z […]

9 listopada 2022

Rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu” – aktualizacja dokumentacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu.

Uprzejmie przypominam, że 28 lutego 2023 r. upływa termin złożenia sprawozdań przez publiczne szkoły podstawowe objęte wsparciem finansowym w module 3 rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu”. W Ministerstwie Edukacji i Nauki zostały zaktualizowane wzory sprawozdań dotyczące realizacji tego modułu do stosowania  za 2022 r.

21 października 2022

Zaproszenie do udziału w Panelu dyskusyjnym Rady Dzieci i Młodzieży „Polska szkoła XXI wieku”

Państwo Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych województwa opolskiego   Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji i Nauki, zaprasza przedstawicieli uczennic/ uczniów na spotkanie wojewódzkie w celu przedyskutowania różnych problemów nurtujących młodzież w szkołach/ placówkach.  

17 stycznia 2023

Dodatkowe materiały do egzaminu maturalnego w Formule 2023

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi materiałami opublikowanymi na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczącymi przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023. materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z historii od roku 2023. – wykorzystania tekstów ikonograficznych w zadaniach egzaminacyjnych oraz wypracowania na egzaminie maturalnym z historii   materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego […]

16 stycznia 2023

Przedłużenie terminu składania prac w konkursie „Polska – Węgry. Historia Przyjaźni”

Informujemy, że Organizatorzy drugiej edycji konkursu „Polska-Węgry. Historia Przyjaźni” wydłużyli termin składania prac do dnia 31 stycznia 2023 r.  Serdecznie zapraszamy do udziału. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej MEiN.