1 kwietnia 2019

Aktualizacja danych dotyczących funkcjonowania szkół/placówek w związku z zapowiedzią akcji strajkowej.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego

 

Opolski Kurator Oświaty, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, zwraca się z prośbą o przekazanie aktualnych danych dotyczących funkcjonowania Państwa placówek oraz stanu przygotowań do egzaminów zewnętrznych w kontekście przeprowadzonych referendów strajkowych.

Prosimy, aby załączoną tabelę wypełniły tylko te przedszkola, szkoły i placówki, w których odbyły się referenda – po uzyskaniu informacji o decyzji przystąpienia do strajku.

W razie wątpliwości, pytania proszę kierować do wizytatorów sprawujących nadzór w rejonie lub do kierownictwa wydziału:

Małgorzata Prokop dyrektor WSWKE  – 77 4524385

Aniela Ziobrowska kierownik ONKPP – 77 4524389

Jacek Szostak kierownik ONKPP – 77 4524416

Link do formularza