21 października 2022

Aneks do sprawozdania z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022.

Aneks do sprawozdania z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022.