1 kwietnia 2021

Aneks nr 1 do Planu Nadzoru Pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021

Zmiany w planie nadzoru pedagogicznego

Z dniem 31 marca 2021 r. w Planie Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021 wprowadza się zmiany dotyczące liczby szkół i przedszkoli wyznaczonych do monitorowania.

Aneks nr 1 do planu nadzoru pedagogicznego