15 listopada 2023

Aneks nr 1 do Planu Nadzoru Pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2023/2024

W związku z pismem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Pana Dariusza Piontkowskiego nr DKOPP-WNP.4092.112.2023.DB z dnia 07 listopada 2023 r. w sprawie zmniejszenia liczby kontroli w nawiązaniu do pisma z dnia 09 sierpnia 2023 r., nr DKOPP-WNP.4092.112.2023.DB, w którym wskazano optymalny procent szkół i placówek objętych kontrolą, dokonuje się zmiany polegającej na ustaleniu nowej liczby kontroli planowych „Prawidłowość wykorzystania podręczników i książek pomocniczych do kształcenia uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowe”.

Aneks nr 1 do planu nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2023/2024

(aneks_nr_1_do_planu_nadzoru_pedagogicznego_OKO_2023_2024.pdf 144 kB)