24 marca 2023

Aneks nr 3 do Planu Nadzoru Pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2022/2023

W związku z zawieszeniem do końca kwietnia 2023 r. realizacji działań w zakresie kontroli planowej: „Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy bursy” oraz ustaleniem nowego terminu realizacji kontroli planowej „Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy domu wczasów dziecięcych” nastąpiła aktualizacja planu nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023.

Aneks nr 3 do Planu Nadzoru Pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2022/2023 (aneks_nr_3_do_planu_nadzoru_pedagogicznego_OKO 2022_2023.pdf, 110 kB)