21 sierpnia 2023

Aneks nr 4 do Planu Nadzoru Pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2022/2023

W związku ze zmianą liczby szkół i placówek oświatowych wpisanych do rejestrów szkół i placówek niepublicznych gmin i powiatów województwa opolskiego oraz zmianie liczby szkół organizujących turnusy dokształcania uczniów młodocianych pracowników zmianie ulega liczba kontroli planowych: „Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy domu wczasów dziecięcych”, oraz „Zgodność z przepisami prawa organizacji i realizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników” nastąpiła aktualizacja planu nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023.

Aneks nr 4 do Planu Nadzoru Pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2022/2023
(aneks_nr_4_do_planu_nadzoru_pedagogicznego_OKO-2022_2023.pdf, 120 kB)