21 października 2021

Ankieta dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz trenerów w ramach projektu „Athletics 4 Health”

Polski Związek Lekkiej Atletyki wspólnie z krajowymi federacjami lekkiej atletyki Słowacji, Austrii, Bułgarii oraz Finlandii realizuje projekt pod nazwą „Athletics 4 Health” w ramach programu Erasmus+.

Pierwsza cześć zadania polega na badaniu zasobów, jakie, posiadają szkoły podstawowe w wyżej wymienionych krajach. Przy współpracy z pozostałymi federacjami PZLA opracował ankiety dotyczące podstawowych informacji o szkołach.

Mamy nadzieję, że zrealizowane ankiety pomogą nam w wypracowaniu najlepszego modelu zajęć sportowych w oparciu o lekkoatletykę dla dzieci od pierwszej do ósmej klasy szkoły podstawowej.

Link do ankiety (kliknięcie spowoduje przejście do formularza ankiety otwierającego się w nowym oknie).