21 grudnia 2021

Ankieta dla pracowników oświaty pracujących z dziećmi i młodzieżą pomocna w planowanym opracowaniu adekwatnych materiałów z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Na prośbę Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie współpracujących w ramach realizacji zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych zapraszam pracowników oświaty pracujących z dziećmi i młodzieżą do udziału w ankiecie opracowanej w Biurze ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym IPIN.

Inicjatywa Biura wynika z realizacji uruchomionego Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym (Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025, cel operacyjny III – zapobieganie samobójstwom), którego jednym z zadań jest opracowanie standardów postępowania i rozwój kompetencji wybranych grup zawodowych w zakresie wczesnego wykrywania symptomów zachowań samobójczych oraz podejmowania interwencji wobec osób w kryzysie samobójczym. Więcej informacji o Programie znajdą Państwo na stronie Zapobiegajmysamobójstwom.pl. Autorzy ankiety proszą o odesłanie wypełnionej ankiety do końca stycznia 2022 roku. Istnieje możliwość wypełnienia edytowalnej ankiety i odesłanie na adres: biurozzs@ipin.edu.pl Wszelkie pytania proszę kierować do Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie: biurozzs@ipin.edu.pl tel. +48 22 21 82 366

 

 

Poniżej link do ankiety w formie on-line:

Ankieta