15 listopada 2022

Ankieta dotycząca wyposażenia szkół i placówek w komputery i tablety

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek województwa opolskiego,

W strefie pracownika SIO została udostępniona ankieta dotycząca wyposażenia szkół i placówek w komputery i tablety.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety.

Pozyskane w ten sposób dane będą wykorzystane w kontekście planowania zakupów służbowych komputerów przenośnych dla nauczycieli.

 

Ankieta będzie dostępna w Strefie Pracownika do 24.11 do godziny 23:59, dla podmiotów:

 

[1] Przedszkole

[3] Szkoła podstawowa

[14] Liceum ogólnokształcące

[16] Technikum

[19] Szkoła policealna

[20] Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy

[21] Ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia

[24] Ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia

[26] Ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych

[27] Liceum sztuk plastycznych

[80] Zespół wychowania przedszkolnego

[81] Punkt przedszkolny

[85] Szkoła muzyczna I stopnia

[86] Szkoła muzyczna II stopnia

[89] Inna szkoła artystyczna

[93] Branżowa szkoła I stopnia

[94] Branżowa szkoła II stopnia

 

Schemat wypełniania ankiety wraz z instrukcją: