6 czerwca 2019

Ankieta oceniająca program „Cyberbezpieczny Uczeń”.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół i placówek województwa opolskiego.

 

W związku z zakończeniem i podsumowaniem programu „Cyberbezpieczny Uczeń” dotyczącego podniesienia świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu realizowanego w województwie opolskim w latach 2016-2019 zwracam się z prośbą do wszystkich szkół i placówek, które uczestniczyły w wyżej wymienionym programie o wypełnienie i odesłanie załączonej ankiety najpóźniej do 14 czerwca 2019 r. na adres ekrawiec@opole.uw.gov.pl

Ankieta.