22 kwietnia 2020

Ankieta – zapotrzebowanie na nauczycieli informatyki w najbliższych latach szkolnych

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół województw opolskiego!

Zwracam się z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety on-line dotyczącej zapotrzebowania na nauczycieli informatyki w najbliższych latach szkolnych.

Badanie ma na celu dostosowanie oferty doskonalenia nauczycieli do potrzeb szkół w najbliższych latach szkolnych.

 

Informację należy przekazać wyłącznie poprzez arkusz on-line (link) do dnia 28 kwietnia 2020 r., do godziny 12.00.

 

Szczegółowych informacji udziela p. Marek Wąsowski e-mail: aktywnatablica@kuratorium.opole.pl , tel. 607035677.