8 kwietnia 2020

Apel opolskiej Policji

Szanowni Państwo!

Mając na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, przypominamy, że od 1 kwietnia zostały wprowadzone kolejne obostrzenia. To między innymi zakaz korzystania z parków, bulwarów czy promenad, a także ograniczenia w przemieszczaniu się – można to robić tylko z ważnych życiowo powodów i po spełnieniu jasnych kryteriów.

Dlatego na ulicach naszych miast, można spodziewać się większej ilości policyjnych patroli, w tym patroli pieszych pełnionych wspólnie z funkcjonariuszami innych służb oraz wojskiem. Policjanci sprawdzają, czy w miejscach objętych zakazem nikt nie przebywa. Również osoby naruszające przepisy związane z poruszaniem się w miejscach publicznych, muszą spodziewać się reakcji policjantów. Funkcjonariusze mają obowiązek sprawdzać, czy przemieszczanie się jest rzeczywiście związane z ważnymi potrzebami życiowymi, między innymi: podróż do i z pracy, czy też z potrzebą zaopatrzenia się w aptece, pilne zakupy. Niestosowanie się do przepisów grozi wysokimi karami pieniężnymi, nawet do 30 tysięcy złotych.

Przypominamy wszystkim rodzicom, że obwiązujące obostrzenia dotyczą również opolskich uczniów, czyli zakazu przebywania osób niepełnoletnich (do ukończenia 18 roku życia) poza domem bez opieki rodzica/opiekuna albo innej osoby dorosłej.

Skuteczna walka z wirusem możliwa jest tylko poprzez mobilizację nas wszystkich. Przestrzeganie obowiązujących zasad i nakazów jest obowiązkiem, ale i głosem zdrowego rozsądku. Dlatego nieustannie apelujemy o rozwagę i dostosowanie się do wprowadzonych wytycznych.