16 listopada 2021

Apel z okazji Święta Niepodległości oraz uroczystość nadania odznaki stopnia kadeta i patentów kandydata na młodszego wychowawcę

10 listopada br. pan Artur Zapała Opolski Wicekurator Oświaty uczestniczył w  uroczystościach zorganizowanych w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku.

10 listopada 2021 roku, w przeddzień 103 rocznicy Święta Niepodległości Polski pan Artur Zapała uczestniczył w uroczystym apelu upamiętniającym to wydarzenie. Tego dnia w szkole swoją uroczystość miały również klasy mundurowe oraz klasy resocjalizacji z bezpieczeństwem wewnętrznym. Uczniom tych klas nadano oznaki stopnia kadeta oraz wręczono patent kandydata na młodszego wychowawcę. Relacja fotograficzna z tej uroczystości.