3 kwietnia 2020

Arkusze do próbnego egzaminu maturalnego – matematyka, poziom podstawowy

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowały materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego. Zachęcamy do spróbowania swoich sił.

Materiały obejmują zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, są zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl), stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach oraz poniżej:

Matematyka

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Poziom podstawowy

Arkusze dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (A2)

Poziom podstawowy

Arkusze dla osób słabowidzących (A4)

Poziom podstawowy

Arkusze dla uczniów niesłyszących (A7)

Poziom podstawowy

 

Źródło: MEN