8 kwietnia 2020

Arkusze do próbnego egzaminu maturalnego – poziom rozszerzony: chemia, poziom podstawowy: język litewski, białoruski i ukraiński

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowały materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego. Zachęcamy do spróbowania swoich sił.

Żółty tekst na bordowym tle: Dzień 5. próbnego egzaminu maturalnego – 9:00 – poziom rozszerzony: chemia, poziom podstawowy: język litewski, białoruski i ukraiński. Powodzenia!

Materiały obejmują zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, są zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl), stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach oraz poniżej:

Chemia

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Poziom rozszerzony

Arkusze dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (A2)

Poziom rozszerzony

Arkusze dla osób słabowidzących (A4)

Poziom rozszerzony

Arkusze dla uczniów niesłyszących (A7)

Poziom rozszerzony

Język białoruski

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Poziom podstawowy

Język litewski

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Poziom podstawowy

Język ukraiński

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Poziom podstawowy