6 kwietnia 2020

Arkusze do próbnego egzaminu maturalnego – poziom rozszerzony – języki obce nowożytne: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowały materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego. Zachęcamy do spróbowania swoich sił.

Materiały obejmują zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, są zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl), stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach oraz poniżej:

Język angielski

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Poziom rozszerzony

Arkusze dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (A2)

Poziom rozszerzony

Arkusze dla osób słabowidzących (A4)

Poziom rozszerzony

Język francuski

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Poziom rozszerzony

Język hiszpański

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Poziom rozszerzony

Język niemiecki

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Poziom rozszerzony

Język rosyjski

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Poziom rozszerzony

Język włoski

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Poziom rozszerzony