8 stycznia 2021

Badania nauczycieli i pracowników obsługi na obecność koronawirusa – aktualizacja

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach 11-14 stycznia 2021 r. przeprowadzone zostaną badania na obecność koronawirusa dla nauczycieli uczących w klasach I-III oraz w szkołach specjalnych, a także pracowników obsługi tych szkół, którzy zgłosili swój udział w powyższych badaniach.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram oraz dokładne adresy punktów poboru wymazów, prosząc o zapoznanie się z informacjami.

Szczegółowy harmonogram przeprowadzania badań

Wykaz dokładnych adresów punktów poboru próbek

Aktualizacja – 12.01.2021 r.

Informujemy, że osoby, które w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy nabyły status ozdrowieńca nie podlegają badaniu (w pozostałych przypadkach badanie jest wykonywane).