11 marca 2021

Badanie ankietowe „Wpływ ekspozycji na ekrany urządzeń elektronicznych na zachowania prozdrowotne w wieku rozwojowym”

Badanie ma na celu sprawdzenie wpływu czasu spędzonego przed ekranami urządzeń elektronicznych na stan odżywienia dzieci i zachowania prozdrowotne oraz ocenę wiedzy rodziców na temat zasad korzystania z urządzeń elektronicznych przez dzieci.

Jak będzie wyglądało badanie?

Badanie polega na anonimowym, dobrowolnym uzupełnieniu ankiety elektronicznej składającej się z krótkich, w większości, zamkniętych 45 pytań (czas wypełniania ankiety zajmie ok. 15 min.)

W ramach badania organizatorzy – Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii i Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – będą oceniać wpływ czasu spędzonego przed ekranami urządzeń elektronicznych na parametry takich jak: masa ciała, wzrost, jakość i długość snu, aktywność fizyczna, nawyki żywieniowe.

 

Jakie korzyści będą płynąć z wzięcia udziału w badaniu?

Dzięki Państwa zaangażowaniu w projekt będzie możliwe zbadanie, jaki wpływ na rozwój dzieci ma coraz większy udział w naszym życiu codziennym urządzeń elektronicznych od najmłodszych lat.

 

W jaki sposób będą przetwarzane dane z ankiety?

Udział w badaniu jest w pełni anonimowy i dobrowolny. Każda informacja zostanie poufna. Zebrane odpowiedzi będą analizowane w bazie danych i publikowane z zachowaniem anonimowości. Na każdym etapie badania można wycofać zgodę na jego udział bez podania przyczyny rezygnacji.