16 listopada 2021

Badanie ICCS 2022 w wybranych szkołach podstawowych

Instytut Badań Edukacyjnych prowadzi w Polsce najnowszą edycję Międzynarodowego Badania Kompetencji Obywatelskich (International Civic and Citizenship Education Study) ICCS 2022.

Badanie ICCS dostarcza uczestniczącym w nim krajom miarodajnych, porównawczych danych no temat wiedzy i rozumienia zagadnień z zakresu edukacji obywatelskiej, a także postaw obywatelskich uczniów. Dane te wykorzystywane są do monitorowania i rozwoju tego obszaru edukacji.

Główny etap badania odbędzie się w marcu i kwietniu 2022 r. Zostaną do niego zaproszeni uczniowie jednej lub dwóch klas ósmych ze 170 polskich szkół podstawowych, które zostaną uprzednio wylosowane przez organizatora. Uczestnictwo w badaniu wylosowanych szkół jest niezwykle ważne. Międzynarodowe standardy badania pozwalają jedynie na bardzo niewielką skalę odmów szkół i uczniów, a przekroczenie limitu powoduje wyłączenie kraju z porównań  międzynarodowych.

Najważniejsze informacje:

– udział w badaniu wylosowanych szkół jest warunkiem uzyskania reprezentatywnych danych i trafnych wyników,

– do badania nie można się zgłosić, IBE będzie kontaktowało się ze szkołami wylosowanymi do badania,

– wyniki badania opracowywane w postaci zbiorczych zestawień na poziomie międzynarodowym i ogólnokrajowym i nie będą wykorzystywane do oceny pracy poszczególnych szkół ani poziomu wiedzy poszczególnych uczniów; organizatorzy badania nie udostępniają żadnym podmiotom listy szkół biorących udział w badaniu,

– realizacja badania będzie w pełni zgodna z ustawą o ochronie danych osobowych i Kodeksem Cywilnym,

– przy organizacji badania będzie brana pod uwagę sytuacja epidemiczna, badanie w szkole odbędzie się z zapewnieniem zabezpieczeń i środków ostrożności zalecanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Do udziału w badaniu zachęca Ministerstwo Edukacji i Nauki. Opis badania oraz harmonogram znajdziecie Państwo na stronie poświęconej przedsięwzięciu (kliknięcie w link powoduje przeniesienie do strony internetowej Instytutu Badań Edukacyjnych).