17 stycznia 2019

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych.

Opolski Kurator Oświaty przypomina, aby wybierając dla swojego dziecka zimowisko czy obóz narciarski  zadbać przede wszystkim o sprawdzenie wiarygodności organizatora, tj. czy organizator dokonał zgłoszenia wypoczynku we właściwym kuratorium oświaty.

Ministerstwo Edukacji Narodowej stworzyło publiczną bazę danych o wypoczynku, za pomocą której każdy rodzic może sprawdzić, czy dany organizator zgłosił turnus do właściwego kuratorium oświaty na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku oraz na 14 dni w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą.

Na stronie internetowej www.wypoczynek.men.gov.pl na bieżąco publikowane są informacje o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku. Strona umożliwia także zgłaszanie uwag, które wpływają bezpośrednio na skrzynkę MEN. W sytuacji stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości organizacyjnych informację o nich można także zgłaszać odpowiedniemu kuratorowi oświaty (kontakt mailowy i telefoniczny podany jest na stronie kuratorium w zakładce „kontakty”) lub innym służbom (komenda powiatowa/miejska Państwowej Straży Pożarnej, państwowy/powiatowy Inspektor Sanitarny, Policja).

MEN rekomenduje, aby przy decydowaniu się na konkretną ofertę kierować się oprócz walorów krajobrazowych jej edukacyjnym charakterem, np. planowanymi wycieczkami, poznawaniem ciekawych miejsc, historii, a także możliwościami aktywnego i bezpiecznego wypoczynku w grupie rówieśników.

Dla uzyskania pewności, że dziecko będzie przez czas nieobecności w domu pod dobrą opieką, należy m.in.:

  • skontaktować się z biurem podróży organizującym wybrane zimowisko lub obóz, wejść na jego stronę internetową i zapoznać się z opiniami o biurze na forach internetowych;
  • sprawdzić, poprzez ogólnopolski rejestr www.turystyka.gov.pl czy biuro jest wpisane do rejestru działalności regulowanej;
  • sprawdzić czy organizator, w przypadku wypoczynku zagranicznego, zawarł umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz uczestników wypoczynku.

 

Ponadto Ministerstwo Edukacji Narodowej, w związku z możliwością wystąpienia zagrożeń zamachami terrorystycznymi w wielu krajach na świecie, w tym także w krajach europejskich, oraz mając na uwadze zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas organizowanych wyjazdów za granicę w formie wypoczynku zagranicznego, zaleca przed wyjazdem na wypoczynek zagranicznym:

  • organizatorom i rodzicom zapoznanie się z informacjami na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych o możliwości wystąpienia zagrożenia, związanego z pobytem na terenie danego kraju, a także o zasadach zachowania i postępowania w przypadku zaistnienia takiego zagrożenia podczas pobytu za granicą.
  • organizatorom wypoczynku zimowego, kierownikom wycieczek, wychowawcom i opiekunom dzieci i młodzieży, aby mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).
  • wszystkim, którzy planują wyjazd skorzystanie z indywidualnej formy rejestracji swojego wyjazdu za granicę poprzez bezpłatny serwis Odyseusz. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie na terenie danego państwa i w razie konieczności będzie możliwy szybki kontakt, czy skuteczna pomoc.

Warto odwiedzić stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą”. Można na niej znaleźć podstawowe informacje o kraju, do którego chcemy jechać. Dowiemy się m.in. czy potrzebujemy wizy, na jakie przepisy prawa trzeba uważać lub jakie ograniczenia obowiązują kierowców.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało informacje dotyczące bezpieczeństwa i poradników, w tym Bezpieczna podróż. Darmowa aplikacja jest dostępna na stronie www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/informacje_konsularne/ipolak/

Warto odwiedzić również stronę www.bezpiecznienastoku.pl. Powstała ona wporozumieniu z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Można na niej znaleźć m.in. kodeks narciarski dla najmłodszych, użyteczne porady i wskazówki, akcje na stokach, konkursy, komiksy i materiały do pobrania.

Przydatne informacje znajdziecie również Państwo na następujących stronach:

www.wypoczynek.men.gov.pl

www.turystyka.gov.pl

Ministerstwa Spraw Zagranicznych

bezpłatny serwis Odyseusz

Polak za granicą

Bezpieczna podróż.

www.bezpiecznienastoku.pl

„Bezpieczna Woda”.

Ostrożnie na lodzie.

Poradnik o tym jak bezpiecznie korzystać ze stoku

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

A także w Poradniku Bezpiecznego Wypoczynku stworzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Źródło: strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej.

sprawdzić czy organizator, w przypadku wypoczynku zagranicznego, zawarł umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz uczestników wypoczynku.

 

Poradnik Bezpiecznego Wypoczynku.